Chuyển mê khai ngộ

Pháp thoại chuyển mê khai ngộ được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh Xá Linh Quang, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

CHUYỂN MÊ KHAI NGỘ - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chuyển mê khai ngộ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận