Con nhà người ta

Bài pháp thoại Con nhà người ta được Thầy Thích Tâm Tiến giảng trong khóa tu mùa hè 2016 tại chùa Hoằng Pháp

KTMH 2016 [Thích Tâm Tiến] Con Nhà Người Ta

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận