Con nhà người ta

Bài pháp thoại Con nhà người ta được Thầy Thích Tâm Tiến giảng trong khóa tu mùa hè 2016 tại chùa Hoằng Pháp

Thông tin
Ngày
Bài viết
Con nhà người ta
Điểm số
5

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận