Công đức lễ Phật

Pháp thoại Công đức lễ Phật được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giangt trong chuyến hoằng Pháp Châu Âu, ngày 28/06/2017

Công đức lễ Phật3.86/5 (77.14%) 14 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận