Công đức lễ Phật

Pháp thoại Công đức lễ Phật được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giangt trong chuyến hoằng Pháp Châu Âu, ngày 28/06/2017

Công đức lễ Phật3.67/5 (73.33%) 12 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận