Cốt tủy người tu tịnh độ

Bài pháp thoại Cốt tủy người tu tịnh độ do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiên Long, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về pháp môn tịnh độ do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng

Cốt Tủy Người Tu Tịnh Độ (Giảng Chùa Thiên Long) - Thích Phước Tiến MP3

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận