Chuyển tới nội dung

Cư Sĩ Diệu Âm

Cư Sĩ Diệu Âm Người trưởng của các ban hộ niệm mà chùa Hoằng Pháp thường mời về khuyên các ban hộ niệm cách thức giúp người vãng sanh

DMCA.com Protection Status Operated by blogketoan.com