Cửa Phật đây rồi, tôi thấy tôi

Pháp âm Cửa Phật đây rồi, tôi thấy tôi do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng 27/01/2011 trong khóa an cư kiết đông tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai)

Cửa Phật Đây Rồi, Tôi Thấy Tôi - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận