Đạo hiếu là nền tảng của hạnh phúc gia đình

Bài pháp thoại: Đạo hiếu là nền tảng của hạnh phúc gia đình được thầy Thích Trí Huệ chia sẻ tại công ty Bảo Việt

Nền tảng hạnh phúc gia đình || Thầy Thích Trí Huễ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đạo hiếu là nền tảng của hạnh phúc gia đình"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận