Đạo Phật Tín Ngưỡng

Bài thuyết pháp Đạo Phật Tín Ngưỡng do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Tư Gia Khánh Đạt (Tiệp Khắc) ngày 19/11/2015 (08/10/Ất Mùi)

5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận