Đạo Phật và tín ngưỡng dân gian

Bài pháp thoại Đạo Phật và tín ngưỡng dân gian do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Đại Tòng Lâm trong Hội Thảo Hoằng Pháp Toàn Quốc 2015

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đạo Phật và tín ngưỡng dân gian"

Bình luận