Đất lành gieo hạt tốt

Bài pháp thoại Đất lành gieo hạt tốt được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên vào ngày 02-08-2015

Đất Lành Gieo Hạt Tốt 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Aug 2 , 2015 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

3 Trả lời to "Đất lành gieo hạt tốt"

Bình luận