Di chuyển thần thức

Pháp thoại vấn đáp mới nhất Di chuyển thần thức được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Windsor Ontario, Canada, ngày 24/11/2019

Di Chuyển Thần Thức (vấn đáp mới nhất) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Di chuyển thần thức"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận