Chuyển tới nội dung

Địa Tạng Vương Bồ Tát – Nguyễn Đức

bài hát: Địa Tạng Vương Bồ Tát – Nguyễn Đức

Nam mô Bổn tôn Địa tạng Bồ Tát
Lòng từ bi vô lượng chứa chan hạnh lành
Lòng từ bi Bồ Tát cứu độ chúng sanh
Đưa người qua bến an lành

Với bao số kiếp độ sanh khỏi nạn
Địa tạng Bồ Tát ma ha tát
Tay cầm châu sáng, tay cầm gậy vàng
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh

Địa tạng Bồ Tát, với cả tấm lòng yêu thương chúng sanh.
Bồ Tát phát nguyện địa ngục chưa trống thề không thành Phật
Nam mô Bổn tôn Địa tạng Bồ Tát

Ngày chúng sanh độ hết mới chứng Bồ đề
Lòng đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ
Bổn tôn Địa tạng Bồ Tát
Hào quang soi khắp ba ngàn Đại thiên.

https://www.youtube.com/watch?v=4RJ6iXCFAlo

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status