Đoạn diệt pháp làm cho mình khổ

Pháp thoại Đoạn diệt pháp làm cho mình khổ được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong khóa tu thiền tập lần thứ 38 – Vipassana tại nhà hàng chay Chuông Vàng
Đoạn diệt pháp làm cho mình khổ

Đoạn diệt pháp làm cho mình khổ || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đoạn diệt pháp làm cho mình khổ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận