Đổi cái tạm thành cái bền

Pháp thoại Đổi cái tạm thành cái bền được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Đại Nam, Hemiji, Nhật Bản, ngày 02/11/2019

Đổi Cái Tạm Thành Cái Bền - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Đại Nam, Hemiji, Nhật Bản )

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đổi cái tạm thành cái bền"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận