Đối trị căn bệnh phóng tâm

Bệnh phóng tâm là căn bệnh phổ biến, thường gặp mà con người gần như ai cũng mắc phải, không loại trừ bất cứ ai, kể cả những người đã tu nhiều năm. Phóng tâm, nghĩa là thả tâm chạy rong theo tiền trần, không biết câu thúc, không hề phá trừ phiền não và kiềm chế vọng tâm. Vì thiếu định tâm nên cứ chạy theo những cám dỗ bên ngoài, buộc tâm ý bị nổi trôi theo những duyên đời và rồi, do đó luôn bị mê mờ theo tham dục mà tưởng rằng mình làm việc thiện, mê mờ danh vọng mà nghĩ rằng mình đang cứu độ chúng sanh, mang lại ích lợi cho kẻ khác và thế giới. . .

Bài pháp thoại Đối trị căn bệnh phóng tâm được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tai đạo tràng Chùa Sắc Tứ Kim Cang, thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, ngày 21.12.2017

4.5/5 - (4 bình chọn)
khuyến mãi lazada tết 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đối trị căn bệnh phóng tâm"

Bình luận