Đức hạnh kham nhẫn

Pháp thoại Đức hạnh kham nhẫn được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu 87, ngày 18/04/2021 tại Viện Chuyên Tu, Long Thành, Đồng Nai.

ĐỨC HẠNH KHAM NHẪN - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đức hạnh kham nhẫn"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận