Dụng thân lúc khỏe

Bài pháp thoại Dụng thân lúc khỏe được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giang tại Tu Viện Trúc Lâm ngày 17/07/2016

Dụng Thân Lúc Khỏe - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, July 17,2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận