Dùng tuệ giác để vượt thoát định kiến

Pháp âm Dùng tuệ giác để vượt thoát định kiến do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 14/12/2008 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai) trong khóa An Cư Kiết Đông

Dùng Tuệ Giác Để Vượt Thoát Định Kiến - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận