Đường về cõi Phật

Bài pháp thoại Đường về cõi Phật được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, Tân Thành – BRVT, tháng 11 năm Tân Mão

Không có bất cứ một từ ngữ, thuật ngữ nào mang tính cách bi quan cả. Bản chất của chân lí là không có hai trên cuộc đời, bản chất của khổ là khổ chứ không thể nói là vui và đó là chân lí đầu tiên trong tứ diệu đế, đó là khổ đế. Vì vậy ai tu tập cũng có một tâm nguyện muốn vãn sanh tây phương.

Đường về cõi Phật rộng thênh thang
Gió mát trăng thanh khắp đại ngàn
Cỏ biếc hồn nhiên từ tự tánh
Mây chiều tịch lặng ải vân quan.

Con cảm niệm ánh từ bi tuệ giác
Của Phật đà chiếu diệu khắp nhân gian
Dìu chúng con khỏi si mê lầm lạc
Để tìm ra chân phúc tại tâm mình.

Đường về cõi Phật – cõi tâm linh
Nước chảy bèo trôi – lí duyên sinh
Hoa nở hoa tàn đều tự tại
Trúc lay chim hót những lời kinh.

Con cảm nhận bình yên từng nhịp thở
Của ngàn xưa thông suốt đến ngàn sau
Buồn đau khép, cửa an vui dần mở
Hồ tâm trong, trăng Phật ngự nhiệm mầu.

5/5 - (5 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận