Giác-Phật, Mê-Ma

Bài pháp thoại Giác-Phật, Mê-Ma được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự, Canada ngày 13/05/2016

Giác : Phật - Mê : Ma – Thầy. Thích Pháp Hòa ( May 13, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận