Giải oan cứu khổ

Pháp thoại Giải oan cứu khổ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Thanh Nguyên, Honolulu, ngày 9.9.2018

Giải Oan Cứu Khổ - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Thanh Nguyên , Honolulu , Ngày 9.9.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Giải oan cứu khổ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận