Giới định tuệ

Bài pháp thoại Giới định tuệ được Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, Tp. Hồ Chí Minh trong Khóa tu một ngày an lạc 67

Giới Định Tuệ (KT67) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận