Giữ tâm bình an trước mọi biến động xung quanh

Bài pháp thoại Giữ tâm bình an trước mọi biến động xung quanh do Thiền Sư Thích Minh Niệm thuyết giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 87 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 21-01-2018

🔴LIVE STREAM Khóa Tu 87: Thiền Sư Thích Minh Niệm thuyết giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận