Hạng người có thiện căn phước đức sâu dày

Hạng người có thiện căn phước đức sâu dày – Pháp Sư Tịnh Không

5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận