Hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Âm

Pháp thoại Hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Âm được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ đình Long Thiền, Đồng Nai, ngày 17/10/2019

HẠNH LẮNG NGHE CỦA BỒ TÁT QUAN ÂM - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Âm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận