Hạnh nguyện người tại gia

Bài pháp thoại Hạnh nguyện người tại gia do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tịnh thất Hiền Như

Hạnh Nguyện Người Tại Gia - Thầy Thích Pháp Hòa (Hiền Như Tịnh Thất California 3.6.2014)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận