Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ tát (thêm phần 2)

Pháp thoại Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ tát được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu 68 tại Viện Chuyên Tu, Long Thành, Đồng Nai, ngày 22/09/2019

4/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ tát (thêm phần 2)"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận