Hạnh phúc tùy cách nhìn

Pháp thoại Hạnh phúc tùy cách nhìn do Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ tại Thiền viện Chân Không – Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ 12/2018

Hạnh Phúc Tùy Cách Nhìn | Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ tại Hawaii - Hoa Kỳ 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hạnh phúc tùy cách nhìn"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận