Hạnh Quan Âm

Pháp thoại Hạnh Quan Âm được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hội Trí Đức, Đài Trung – Đài Loan, ngày 07-04-2018 (22-02-Mậu Tuất).

Hạnh Quan Âm - Thầy Thích Phước Tiến 2018 tại Đài Loan

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận