Hành trang ngày cuối

Bài pháp thoại Hành trang ngày cuối do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng cho chúng ta Cách nhìn nhận về thế giới, về con người trang bị cho chúng ta hành trang để giải thoát hoặc ít nhất cũng giúp chúng ta tái sinh và một môi trường tốt hơn sau khi chết
hanh trang ngay cuoi


“Tất cả lúa, đậu, tài sản, vàng bạc châu báu, tiền của, mọi vật sở hửu đều để lại hết khi người chủ của các thứ ấy chết đi. Người đó không mang theo được bất cứ thứ gì dù lúc còn sống người ấy ôm giữ từng giờ từng phút… Chỉ có cái đi theo người ấy lúc chết, đó là Thân, Khẩu, Ý và những gì người ấy đã làm lúc sống. Tất cả những thứ ấy đi theo để tạo Nghiệp báo cho đời sau mà thôi. Biết được vậy thì khi sống ta phải tạo việc lành, phải biết bố thí giúp người…”(Tương Ưng Bộ Kinh)

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận