Nói về chữ Hay

Pháp thoại Nói về chữ Hay được thượng tọa giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Quan Âm Thiền Tự trong chuyến hoằng Pháp tại Úc Châu năm 2017

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận