Chuyển tới nội dung

Hiến tạng có ảnh hưởng vãng sanh không?

Pháp thoại vấn đáp do thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại gia. Pháp thoại gồm nhiều câu hỏi, trong đó có câu “Hiến tạng có ảnh hưởng vãng sanh không?” ở phút thứ 52 trong video. Đây cũng là một thắc mắc của rất nhiều người Phật tử đang tu theo pháp môn tịnh độ và có ý định hiến tạng cho nhân loại.

1 bình luận trong “Hiến tạng có ảnh hưởng vãng sanh không?”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Managed by blognhatha.com
DMCA.com Protection Status