Hiến tạng có ảnh hưởng vãng sanh không?

Pháp thoại vấn đáp do thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại gia. Pháp thoại gồm nhiều câu hỏi, trong đó có câu “Hiến tạng có ảnh hưởng vãng sanh không?” ở phút thứ 52 trong video. Đây cũng là một thắc mắc của rất nhiều người Phật tử đang tu theo pháp môn tịnh độ và có ý định hiến tạng cho nhân loại.

3.7/5 - (10 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hiến tạng có ảnh hưởng vãng sanh không?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận