Hình thức và nội dung

Vấn đáp Phật Pháp Hình thức và nội dung được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Viên Âm ngày 19/06/2017 trong Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu

5/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận