Hoan hỷ đắc thiền buồn phiền sanh bệnh

Bài pháp thoại Hoan hỷ đắc thiền buồn phiền sanh bệnh được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 21 tại Tu Viện Tường Vân, Tp. Hồ Chí Minh

Hoan Hỷ Đắc Thiền Buồn Phiền Sanh Bệnh (KT21) - Thích Trí Huệ

luat viet nam, chu dai bi tieng viet, thue viet nam

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận