Hữu duyên với đức Phật

Pháp thoại Hữu duyên với đức Phật được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng cho hội người mù tại chùa Linh Bửu.

Hữu duyên với đức Phật || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận