Ích kỷ

Bài pháp thoại Ích kỷ do Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 108 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 29-09-2019.

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ích kỷ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận