Khai thị ngay bây giờ

Pháp thoại Khai thị ngay bây giờ (Vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại Như Lai Thiền Tự, Ngày 24 6 2018

Khai Thị Ngay Bây Giờ ( Vấn Đáp ) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Như Lai Thiền Tự, Ngày 24.6.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Khai thị ngay bây giờ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận