Khóa tu xuất gia gieo duyên

Khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 14 năm 2016 tại Tu Viện Tây Thiên – Thầy Thích Pháp Hòa

Lẽ Sám Hối và Cung An Chức Sự - Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 14 - 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận