Không có luật nào bằng luật nhân quả

Bài pháp thoại Không gì bằng bằng Quy Y Tam Bảo, không có luật nào bằng luật nhân quả, không có giống nào bằng giống bồ đề được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Bồ Đề

Thích Trí Huệ - Không có luật nào bằng luật nhân quả

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Không có luật nào bằng luật nhân quả"

Bình luận