Không Học Phật Thì Không Hết Ngu, Không Biết Tu Thì Không Hết Khổ

Chủ đề Phật pháp: Không Học Phật Thì Không Hết Ngu, Không Biết Tu Thì Không Hết Khổ do Thầy Thích Chánh Định thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 94 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16-09-2018

5/5 - (4 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Không Học Phật Thì Không Hết Ngu, Không Biết Tu Thì Không Hết Khổ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận