Không tu mà tu

Pháp thoại vấn đáp Không tu mà tu được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Munster, Đức Quốc, ngày 13/06/2017

Không Tu Mà Tu ( Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (rất hay 13.06.2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận