itaxviewer, key office 2010 professional plus moi nhat 2019 2020, thuc duong

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Kiếp người"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận