Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà (bản dịch nghĩa Việt) do thầy Thích Trí Thoát tụng có chữ phụ đề để đọc tụng theo

Quý vị có thể tải về toàn văn bản Kinh A Di Đà tại đây: Kinh A Di Da – Nghia Viet

Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) - Thầy Thích Trí Thoát

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận