Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm chúc luỵ 22

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm chúc luỵ 22 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 22: Chúc Lụy – Quyển 6


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận