Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Diệu Âm Bồ Tát 24

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Diệu Âm Bồ Tát 24 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát – Quyển 7


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận