Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm dược thảo dụ 5

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm dược thảo dụ 5 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 5: Dược Thảo Dụ – (Thầy Thích Trí Thoát tụng)


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận