Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm như lai thần lực 21

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm như lai thần lực 21 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 21: Như Lai Thần Lực – Quyển 6


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm như lai thần lực 21"

Bình luận