Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phương tiện 2

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phương tiện 2 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 2: Phương Tiện – (Thầy Thích Trí Thoát tụng)


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận