Chuyển tới nội dung

Kinh nhân duyên

Kinh nhân duyên – Sư Bà Hải Triều Âm giảng

Banh Xe Luan Hoi

Đức Phật A Di Đà xót thương chúng ta đồng thể với ngài mà không tự biết, cứ một bề đi theo đường mê. Ngài phát nguyện ai chịu về với ngài thì ngài sẽ tiếp dẫn tới cảnh giới an ổn, để đủ duyên giác tỉnh dần dần cho tới ngày thành Phật.
Muốn về với ngài, chúng ta chỉ cần chuyên niệm Nam mô A Di Đà Phật để nhớ đến đức Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công Đức, đương giúp sức cho chúng ta thoát khổ luân hồi sanh tử.
Trong khi niệm Phật, ta hằng nhớ nhờ tánh linh quang chỉ huy, cái miệng mới biết nói. Vậy miệng này là miệng Phật, chớ đi đường mê nữa, chớ nói dối, hai lưỡi, thêu dệt, độc ác nữa. Từ nay, xứng tánh chỉ nói lời Phật, chỉ nói những lời hòa nhã chân thật, những lời phước đức trí tuệ.
Thân cử động được là nhờ tánh linh quang chỉ huy. Vậy chớ đi đường mê nữa. Không sát sanh, trộm cắp, tà dâm nữa. Từ nay xứng tánh bố thí, trì giới, thiền định v.v…
Ý nghiệp bản chất đã là vô lượng quang thì từ nay xứng tánh tu tập từ bi hỷ xả. Không nuôi ba con vật tham sân si nữa.
Cứ như vậy mãi mãi, ba nghiệp thân miệng ý chuyển thành Vô Biên Công Đức .

Quý vị xem bài giảng ở file PDF Kinh Nhân Duyên hoặc nghe bài giảng bên dưới:

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status