Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 352 đến 359)

Bài giảng Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 352 đến 359) được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM, ngày 30-01-2018

Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 352 đến 359) - Thầy Thích Phước Tiến mới 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận